t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyLogo Bieg NiepodleglosciErasmus

Gala Wolontariatu Polskiego Czerwonego Krzyża

9   19 października br., w Sali Teatru Polskiego „Scena na Łasztowni” w Szczecinie, odbyła się Gala Wolontariatu zorganizowana przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie. Od 60 lat Polski Czerwony Krzyż kompleksowo organizuje i promuje krwiodawstwo oraz uświadamia znaczenie najcenniejszego leku, który ratuje ludzkie życie i zdrowie.

Krajowa Rada Honorowego Krwiodawstwa PCK odznaczyła wielu Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. Wśród odznaczonych działaczy na rzecz Ruchu Honorowych Krwiodawców PCK są organizatorzy akcji ph. „MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE” p. Jerzy Bochenek oraz p. Renata i Marian Wojtakajtis. Wśród wyróżnionych szkół za promocję idei Polskiego Czerwonego Krzyża i Honorowego Krwiodawstwa znalazł się również Zespół Szkół nr 5 im. T. Tańskiego w Stargardzie, który reprezentowali uczniowie: Małgorzata Cząstka, Paweł Serocki, Patrycja Pniewska, Paweł Trusiewicz, Sandra Libuda. Dyrektor szkoły p. Jolanta Kawszyn odebrała Dyplom Uznania za uczestnictwo Szkoły w XV Edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych, Pomaturalnych i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie ph. „ MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE”, zaś p. Marzenna Sztuba za koordynowanie akcji w szkole. W wydarzeniu uczestniczyła Zachodniopomorski Kurator Oświaty p. Magdalena Zarębska – Kulesza, która przekazała słowa podziękowania naszej młodzieży za aktywny udział w działaniach na rzecz drugiego człowieka. Spotkanie zakończyło się programem artystycznym w wykonaniu aktorów Teatru Polskiego pt. „Od Hemara do Kofty, czyli polski pejzaż kabaretowy”.