t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyLogo Bieg NiepodleglosciErasmus

„Pokaz pomocy przedmedycznej”

6   W naszej szkole po raz kolejny postanowiliśmy przypomnieć młodzieży zasady udzielania pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków.

Prezentacja taka została zorganizowana przez Pana Stanisława Skwiot z Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych i przeprowadzona w dniu 23 października 2018r. przez strażaków z jednostki ratowniczo – gaśniczej w Stargardzie. Uczestniczyli w niej uczniowie klasy I Ts i klasy III Tż. W trakcie pogadanki uczniowie mieli możliwość powtórzyć zasady udzielania pomocy przedmedyczne, tak aby każdy gdy tylko będzie chciał pomóc był do tego przygotowany, ponieważ „Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas” [Flora Edwards].